— Sjukvårdsutbildning —

Motocross och Första hjälpen


Vad och hur gör jag när olyckan är framme?
En kurs i första hjälpen.
Att kunna innan det gäller, för att våga när det gäller.

Denna kvällskurs är specialkonstruerad för de tillbud och olyckor som är vanliga vid motocrossutövande vid såväl tränings- som tävlingstillfällen och vänder sig exempelvis till föräldrar, förare, funktionärer eller vänner som befinner sig på bana eller i depå. Den förutsätter inga speciella förkunskaper men är konstruerad för att på kortast möjliga tid ge deltagarna största möjliga kunskap för att bättre kunna hantera de olyckssituationer som ofta uppstår i crossutövandet.

Ur Innehållet:

  • Vanliga och farliga skador, vad skall vi göra och vad skall vi tänka på?
  • Teoretisk genomgång över skadepanoramat ex misstänkta skall- och nackskador, extremitetsfrakturer, inre blödningar etc.
  • Vanliga sjukdomar i publiken och hur vi hanterar dem (om tid finnes).
  • Övning oklar skada, systematisk kontroll av liggande förare.
  • Övning hjärt- och lungräddning samt övning medvetslös förare (om tid finnes).

"Motocross är ingen ofarlig sport, vi tar en medveten risk när vi utövar den. Det tycker jag är helt ok, jag gör ju så själv också. Men just för att vi tar en medveten risk är det vår skyldighet att åtminstone kunna ett minimun av det basala akuta behovet av hjälp vid en skada, samt att ha en uppfattning om vad man inte skall göra i vissa situationer." 
- Dan Bergkvist.

Kursen hålls av Dan Bergkvist, legitimerad läkare och verksam vid Ortopediska kliniken Malmö, samt "crossförälder" med flerårig erfarenhet av motocrossporten och dess skadepanorama. Den hålls i standardutförandet i en teoretisk del, ca 1,5 till två timmar, och i gruppövningar på liknande tid för respektive grupp med målet att ge maximal kunskap i avgörande situationer som uppstår inom sportutövandet.


Är du eller din klubb intresserad av denna kurs? Tveka inte att kontakta mig på bergkvist@amandamx.se.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång